📝یادداشت امیر رضا بفتاق
⬅️دبیر واحد بین الملل انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز

🔰با موضوع: تنش های اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان


پس از گذشت یکسال از درگیری گسترده میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ که منجر به آزادی مناطق اشغال شده گردید رویدادهای جدیدی ‌به وقوع پیوسته که از چند جنبه قابل تحلیل و بررسی است :
۱- مواضع نامناسب مقامات جمهوری آذربایجان :
اخیرا بدنبال حواشی پیرامون مناسبات موجود در حوزه قفقاز، شاهد اظهارات نسنجیده و به دور از حسن همجواری مقامات جمهوری آذربایجان در خصوص ایران بودیم. اظهاراتی که ریشه در خود بزرگ پنداری بی اساس و فریفته شده توسط تحریک قدرت های دیگر دارد که به زعم خود می خواهند در برابر جمهوری اسلامی ایران قد علم کرده و عرض اندامی کنند ، غافل از آنکه به گفته حافظ "عرض خود میبری و زحمت ما می داری" .