شناسه کانال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز در پیام‌رسان بله و تلگرام:

@anjoman_eslami_tbz

 

شناسه صفحه رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز در اینستاگرام:

@anjoman_eslami_tabrizu

 

شناسه حساب رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز در توییتر:

@tahkim_tbz

 

از طریق فرم زیر نیز می‌توانید با من تماس بگیرید.