#دبیر_واحد_سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز

💠ماجرای اعتراضات سراوان و اتفاقات ناگواری که رخ داده است بار دیگر ما را با این پرسش مواجه می کند که ریشه و علت این گونه نارضایتی ها و ناامنی های پیش آمده که موجب خسارات جانی و مالی می گردد کجاست و چه عواملی در شکل گیری و وقوع این نابسامانی ها نقش دارد؟
🔰در مواجهه با اینگونه مسائل بجای اینکه از معلول ها و آنچه که ماحصل سیاست گذاری های چندین ساله بوده شروع به تحلیل وضعیت کنیم بهتر است از علت ها و زمینه هایی که موجب بروز شرایط وخیم گشته است آغاز کنیم . به دیگر سخن بجای اینکه به بررسی درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی ، وارد شدن به ساختمان فرمانداری و آتش زدن موتور و ماشین ها بپردازیم به فقر و فلاکت چندین ساله ای که در این مناطق ریشه دوانده و محرومیت های اسفناکی را بوجود آورده است رو بیاوریم.

🔰پر واضح است که وقتی بخاطر عدم توجه کافی و فقدان سیاست های محرومیت زدایی و حفظ شان و کرامت منطقه سراوان اقدامات اساسی صورت نگیرد و مدیران و مسئولان نتوانند نیازهای اولیه و اساسی زندگی بخشی از جامعه را تامین کنند و مرکزگرایی و عدم توسعه متوازن در استان های کشور در پیش گرفته شود مشاغل کاذب و از سر اضطراری مانند سوخت بری سربرمی آورد که خانواده ها برای گذران امور معیشتی خود چاره ای جز دست زدن به چنین اعمالی نمی یابند .
🔰 به روشنی قابل فهم است که نبود اشتغال پایدار و باثبات و عدم پوشش احتیاجات مردم سیستان و بلوچستان و نادیده گرفتن ظرفیت های مولد این استان وضعیت را برای ایجاد هرگونه نارضایتی و ناامنی و شرایط شکننده فراهم می کند . به نظر می آید اگر بنا است از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم و با نگرانی ها و چالش هایی از این دست در آینده روبرو نشویم باید به اقدامات فوری و جدی و اساسی در راستای رفع محرومیت از این مناطق و ایجاد شرایطی باثبات و باالنسبه مطلوبی رو آوریم . در غیر این صورت دیر یا زود دوباره شاهد سربرآوردن اعتراضاتی در این مناطق یا دیگر مناطق مشابه خواهیم بود که خسارات و مسائل انضمامی خود را به همراه خواهند داشت .
🔰از این رو بر همه ی دستگاه های حاکمیتی واجب و ضروری است که هرچه زودتر به داد این مستضعفان بی پناه که سالها مورد بی توجهی و غفلت نهادهای مدیریتی بوده اند رسیده و آنچه که تاکنون باید میشد وانجام نگرفته را جبران کنند. همچنین بر صداوسیما و نهادهای قضائی لازم است که به صحت و سقم اخبار سو و ناگواری که در فضای مجازی در حال انتشار است پرداخته و اطلاعاتی دست اول و کافی از آنچه که در جریان است ارائه دهد و اگر عده ای بی گناه مورد ظلم قرار گرفته اند از آن ها دادخواهی گردد و جزئیات امور به در اختیار همه ی مردم قرارداده شود.