📝یادداشت عرفان کاظمی
#دبیر_واحد_صنفی انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز

🔰طبق گزارش مرکز آمار وضعیت بازار کار ایران در شش ماهه نخست سال 99 حاکی از این مسئله است که نرخ بیکاری در بهار و تابستان امسال نسبت به مشابه دوره قبل با روند کاهشی همراه بوده ، و این درحالیست که پاندمی کرونا باعث ایجاد رکود عمیق در اقتصاد ایران و جهان شده است.
با نگاه عمیقتری می توان دریافت در 6 ماهه نخست سال 1399، به جمعیتِ در سن کار افزوده شده است. علاوه بر این بخاطر ساختار خاص بازارِ کار در ایران حدود 56 درصد شاغلین حقوق بگیر و مزد بگیر هستند.

🔰به دلیل اینکه درصد حقوق بگیران در ایران نسبت به سایر کشورها مقدار کمی از جمعیت نیروی کار را تشکیل
می دهند و همچنین در صورت وجود رکود و بیکاری ، نیرویِ کارِ فعال به خاطر ناامیدی از دستیابی به شغل از بازار کار خارج می شود، در اثر خروج نیروی کار از بازار ، نرخ مشارکت و جمعیتِ فعالِ نیروی کار پایین آمده و این باعث کاهش نرخ بیکاری میشود .
🔰کاهش نرخ بیکاری در این مدت که در اثر کاهش نرخ مشارکتِ نیروی کار بوده است نمی تواند تصویر درستی از وضعیت بازار کار انعکاس دهد.
طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نرخ بیکاری اعلام شده از طرف مرکز آ مار با مقدار واقعی آن اختلاف زیادی دارد. به طوری که نرخ 9 /8 درصدی اعلام شده برای بهار 99 از سوی مرکز آمار، به صورت واقعی 24 درصد
است که این به معنی بیکاری یک چهارم نیروی کار موجود است.
با توجه به بیکاری گسترده نیروی کار و نارسایی آمار و اطلاعات، ضرورت توجه و حمایت از نیروی بیکار بیش از پیش نمایان می شود.
نرخ واقعی بیکاری باعث شده است که دولت از دو سیاست بیمه بیکاری و کمک تسهیلاتی استفاده کند، و اما ضعف پوششی بیمه بیکاری در استان های محروم که در آن ها افراد زیادی قادر به استفاده از بیمه بیکاری نیستند و همچنین مشکلات ناشی از بازپرداخت تسهیلات از جانب مردم و تولید کننده ها ، باعث عدم پوشش کامل بیمه بیکاری و مشکلات ناشی از بیکاری شده است.
از این رو و با دقت در آمار و اطلاعات واقعی، رهبر انقلاب دیروز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی لزوم ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم را بسیار پراهمیت شمردند. ایجاد این مرکز باعث پایش دقیق و کلی مردم شده و به صورت بهتر مشکلات معیشتی را حل میکند.