📝 یاداداشت عرفان خیرخواه
#دبیر_واحد_سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم‌وحدت دانشگاه تبریز

💠وضعیت نابسامانِ واگذاری ها و خصوصی سازی ها یکی از اصلی ترین و چالش برانگیز ترین مسئله هایی است که در ایجاد و دامن زدن به رانت ، فساد و تضییع حقوق کارگران نقش داشته است .
🔰در این بین ، شرکت کشت و صنعت نیشکر #هفته تپه در ماه های اخیر درحالی شاهد نارضایتی ها و اعتراضات فراوانی از جانب کارگران بوده که هم اینک دادگاه دو کارفرمای آن درخصوص تخلفات ارزی درحال برگزاری است .
با حضور چند وقت پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این شرکت و قول پیگیری مشکلات و خلع ید مالک فعلی آن کماکان ماجرای نارضایتی ها و اعتراضات کارکنان شرکت ادامه دار است.
🔴با وجود اینکه کارگران شرکت نیشکر #هفت_تپه مسالمت آمیزترین و بی حاشیه ترین اعتراضات را نسبت به احقاق حق خود دنبال کرده اند اما هنوز این اقدامات به نتیجه ی مطلوبی منجر نشده و متاسفانه اخباری حاکی از بازداشت چند تن از کارگرهای این شرکت منتشر شده است .
🔴سازمان خصوصی سازی ، قوه قضائیه ، مجلس شورای اسلامی و سایرنهادهای ذی ربط جهت جبران خسارات وارده به کارآمدی این شرکت و مقابله با ظلم و تعدّی به کارگران و استیفای حقوق آنان قبل از آنکه این مسئله به عواقب بحرانی تر و دشواری منجر گردد اقدامات درخور و موثری را جهت حل آن بکار گیرند تا از تضعیف و فشار مضاعف بر قشر مستضعف جامعه جلوگیری کنند.