#معرفی_کتاب

📚کتابی که این هفته میخواهیم به شما معرفی کنیم «کتاب نقش روشنفکر» نوشته ادوارد سعید است.

📖 ادوارد سعید فیلسوف مشهور عرب فلسطینی‌تبار، در کتاب نقش روشنفکر، سعی کرده‌ است تا تصویری واضح از مفهوم روشنفکر و نقش او در تحولات جامعه به خوانندگان ارائه دهد.
🔴 روشنفکر کیست؟ به چه جریانی روشنفکری می‌گویند؟ روشنفکر چه ویژگی‌هایی دارد؟ نقش روشنفکر در قبال تحولات اجتماعی چیست؟ این فیلسوف و مستشرق معروف معاصر، در این کتاب مهم خود، به این سؤالات پاسخ داده‌ است.
🟠 درواقع ادوارد سعید در پی آن است که وظایف یک روشنفکر را در قبال جامعه و تغییرات آن بیان کند. البته قبل از آن، او شیوه‌ی درست اندیشیدن درباره‌ی مسائل اجتماعی و سیاسی را به شما می‌آموزد. او معتقد است که روشنفکری، به‌معنای انفعال و گوشه‌نشینی در قبال تغییرات جامعه و مسائل اجتماعی نیست.
🟡 او روشنفکری را تفکری مستقل از همه‌ی کلیشه‌ها و باورهای ذهنی، همراه با ایفاگری نقش فعال در اجتماع و در قبال مسائل اجتماعی می‌بیند. کتاب نقش روشنفکر، در شش فصل تنظیم شده‌ است که درواقع، مجموعه‌ی مکتوب شش سخنرانی اوست که در عین وحدت موضوعی، مباحث جداگانه‌ای را مطرح می‌کنند.
🟢در این کتاب همچنین سعید می کوشد به مسائل عینی اجتماعی بپردازد و ما را در گیر مسائل پیچیده فلسفی و به خصوص فلسفه اخلاق می کند . گرچه در نزد او روشنفکر انسانی است که نباید اجازه دهد باور های ایدئولوژیک و مذهبی در قضاوت ها و کار های تحقیقاتی اش دخالت کنند و همچنین انتظار اخلاقی جهانشمولی را از او دارد.